Over HumanCap...

HumanCap is een Nederlands bedrijf op het gebied van organisatie-inrichting en bedrijfsvoering. Onze speerpunten zijn:

Verbetering rendement opleiding & training

Het verhogen van het rendement van opleiding en training tegen aanzienlijk lagere kosten, is dat mogelijk? Ja zeker, daar zijn wij van overtuigd. Onze aanpak leidt tot een beter opleidingsplan, effectievere opleidingen, beter opgeleide en getrainde medewerkers tegen lagere kosten (gemiddeld minstens 15% besparing)! Allemaal belangrijke aspecten nu budgetten onder druk staan en er toch steeds meer kwaliteit wordt verwacht van uw medewerkers en de producten en diensten die zij moeten produceren.

Meer....

Ontwikkeling vakmanschap

Wij ontwikkelen en implementeren vakmanschapprogramma's. Hierbij maken we per functie zowel het aanwezige als het gewenste vakmanschap inzichtelijk. Ook helpen wij, wanneer dat nodig is, het vakmanschap planmatig te verbeteren of te veranderen. Het resultaat is dat het vakmanschap in uw organisatie transparant wordt en dat u mogelijkheden krijgt om het te ontwikkelen en op de juiste manier in te zetten.

Meer....

Renovatie van het functiegebouw

Wij kunnen u helpen bij het renoveren, aanpassen of construeren van uw functiegebouw. Concreet gezegd: wij ordenen, beschrijven en waarderen functies in lijn met wat uw organisatie wil of moet bereiken. Uw organisatie en de doelstellingen van uw organisatie vormen daarbij altijd het belangrijkste uitgangspunt.

Meer....