Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van HumanCap.

Leuke actie

Wij doen mee met een wedstrijd uitgeschreven door ANBO en SBI Formaat voor het Jong & Oud-team van het jaar.

We hebben daarvoor een korte film ingezonden.

Doe ons een groot plezier, klik op de bovenstaande link en geef ons je stem!

Bij voorbaat dank!!!

The Account Managers

HumanCap werkt samen met The Account Managers. Dit is het bureau voor werving, selectie en detachering van account managers, klantmanagers, cliëntmanagers, klantbeheerders, relatiemanagers en relatiebeheerders. En dat alles in de breedste zin van het woord. The Accountmanagers werft en selecteert uitstekende vakprofessionals in Accountmanagementfuncties voor de beste en leukste werkgevers van Nederland.

Functieprofielen drie decentralisaties

p>Gemeenten worden in 2014 en 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo). Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een en ander deel nemen zij over van de Rijksoverheid. In de volksmond heet dit ‘de drie decentralisaties’ (3D) of transities.

HumanCap heeft inmiddels diverse gemeenten ondersteund bij het samenstellen, aanpassen van functieprofielen in het kader van de decentralisatieprogramma’s. In de meeste gevallen heeft dit geleid tot stevige programmatische veranderopgaven voor de betrokken gemeenten.