Verbeteren rendement opleiding & training

HumanCap meet het rendement van de opleidingen van uw medewerkers en kan daarmee aanzienlijke besparingen realiseren. Onze consultants hebben jarenlange ervaring in het meten van de effectiviteit van de opleidingen en trainingen. Hebben opleidingen en trainingen, die uw medewerkers hebben genoten, effect gehad op de effectiviteit van de werkzaamheden? Wordt er nu, door de meestal dure opleidingen, daadwerkelijk beter gefunctioneerd?

Meten rendement

HumanCap brengt, als onafhankelijke partij, het rendement van opleidingen en trainingen in kaart. Wij hebben daarover ook afspraken gemaakt met een groot aantal leveranciers van opleidingen en trainingen op diverse kennis- en vaardigheidsgebieden. Deze leveranciers willen namelijk ook graag dat hun opleidingen tot het juiste resultaten leiden en zij zijn daarom ook bereid om daarover performance garanties af te geven. Deze performance garanties nemen wij weer mee in onze metingen.

Besparingen

Op deze wijze zijn grote (gemiddeld 15% ten opzichte van het huidige budget voor opleiding en training) besparingen te realiseren. HumanCap is ervan overtuigd dat vakmanschap ontwikkeling, zoals wij dat implementeren, het daadwerkelijk rendement meetbaar gaat verhogen. Daarnaast zijn via collectieve inkoop van opleidingen en trainingen via HumanCap ook nog eens aanzienlijke besparingen te realiseren.

Keuzes

Het kiezen van de juiste opleidingen en trainingen voor uw medewerkers heeft met vele factoren te maken: wat voor soort werkgever wilt u zijn, waar wilt u met uw organisatie naar toe, welke doelstellingen wilt u bereiken, wat bent u bereid in uw mensen te investeren? Deze vragen helpt HumanCap, gezamenlijk met u, te beantwoorden om zo een gericht, evenwichtig en stabiel opleidingsscenario op te zetten.