Ontwikkeling vakmanschap

Investeringen in vakmanschap is pure winst: het is onze overtuiging dat het vakmanschap en de passie van elke individuele medewerker, ingezet op de juiste plek binnen een organisatie, onmisbare bouwstenen vormen voor het succes van uw organisatie.

Vakmanschap

Wat is vakmanschap? Vakmanschap is (volgens ons): bekwaamheid, bedrevenheid, kundigheid, professionaliteit, creativiteit en meesterschap.

Meesterschap, zult u denken. Wat is dat dan? Wij verstaan onder meesterschap: het vanuit de professionaliteit zelf vorm te geven aan de eigen taakinvulling en ontwikkeling.

Vakmanschap raakt de essentie

Vakmanschap raakt de essentie van uw organisatie. Als wij vakmanschap introduceren, doen we dat naar aanleiding van de volgende vragen:

  • Hoe verbindt u uw medewerkers aan de verwachte resultaten?
  • Werkt u resultaatgericht of proces- en/of proceduregericht?
  • Waar legt u de verantwoordelijkheden?
  • Hoe gaat u om met verloop: borgen, tegengaan of bevorderen?
  • Wat zijn de huidige opleidingskosten: te hoog of te laag?
  • Zijn er verschuivingen binnen taakpakketten?
  • Hoe staat het met de employability en de arbeidsmotivatie?
  • Is er sprake van verschuiving van standaardproductie naar maatwerk?
  • Hoe etaleert je organisatie de arbeidsmarktattractiviteit en haar wervingskracht?

Toepassen vakmanschap

Vakmanschap is op verschillende manieren te stimuleren, vergroten en toe te passen. Wij hebben daar enkele sprekende praktijkvoorbeelden van welke zijn toegepast bij onze klanten. Indien u daarover meer wilt weten, kunt u een afspraak met ons maken. Wij zullen u dan onze aanpak en resultaten aangaande het verbeteren van vakmanschap gaan verduidelijken.