Veel gestelde vragen

We hebben veel te bieden. Dat vertellen we u bij voorkeur in een persoonlijk gesprek waarin we kunnen in gaan op uw specifieke vragen. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen.

Algemeen

We hebben opdrachten uitgevoerd als:

 • DefiniĆ«ren van "marktconform vakmanschap" voor specifieke organisaties (profit en non-profit).
 • Ontwerpen van eigentijdse functiegebouwen.
 • Opstellen en implementeren van functiestramienen en functiebeelden.
 • Vormgeven van vakmanschapprogramma's.
 • Ontwikkelen van competentiewoordenboeken.
 • Opstellen van competentie- en kwalificatieprofielen.
 • Organiseren en uitvoeren van 0-metingen.
 • Plannen, organiseren en begeleiden van opleidingsprogramma's.
 • Verbeteren van het rendement van opleidingsprogramma's.
 • Inkoopmanagement van opleidingsleveranciers.
 • Procesinrichting voor vakmanschapontwikkeling (processen, AO en geautomatiseerde ondersteuning).

Ja, we helpen graag bij implementaties want zo tonen we het beste aan dat onze aanpak werkt.

Maar uiteindelijk zal uw organisatie het zelf moeten doen! Wij hechten aan het principe dat een project eindig is en dat externe consultants dus slechts tijdelijk bij een organisatie aanwezig dienen te zijn.

Wij beginnen met een rendementsmeting van de opleidingen en trainingen die uw medewerkers hebben gevolgd.

Daarna gaan we met de opdrachtgever werken aan de renovatie of het opstellen van een effectief opleidingsplan.

Ook maken we voor onze opdrachtgevers een business-case om mogelijke besparingen te kunnen onderbouwen.

HumanCap is een paar jaar geleden opgericht door een aantal consultants van toonaangevende Nederlandse adviesbureaus. Daarmee hebben we veel kennis en ervaring binnen onze organisatie. Belangrijk uitgangspunt is echter dat we ook de grenzen van ons vakmanschap kennen en niet na zullen laten om anderen in te schakelen wanneer we dat nodig vinden. Door onze jarenlange werkervaring hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd. Hierdoor is altijd alle noodzakelijke expertise binnen handbereik.

 

Vakmanschap

Ja, dat is verstandig. In de eerste plaats natuurlijk omdat het de essentie van uw organisatie raakt. Daarnaast kunnen er zich diverse aanleidingen voordoen, waardoor u geprikkeld wordt om over vakmanschap na te denken. We noemen er enkele:

 • Verloop: tegengaan of bevorderen?
 • Opleidingskosten: te hoog of te laag?
 • Verschuivingen binnen taakpakketten.
 • Employability.
 • Arbeidsmotivatie.
 • Verschuiving van standaardproductie naar maatwerk.
 • Arbeidsmarktattractiviteit en wervingskracht.

Vakmanschap is volgens ons de mate waarin je als vakman of vakvrouw jouw vak beheerst. En vakman of vakvrouw is iemand die in een vak grondig onderlegd is en dat vak ook beoefent. Vakmanschap duidt op kwaliteit en vaak op ervaring. Met vakmanschap kun je betere oplossingen bereiken, omdat je oude referenties en ervaring samenbrengt in nieuw maatwerk.

 

Functiegebouw

We maken een vergelijking met de fysieke bouwwereld. Als een gebouw initieel wordt ontworpen en gebouwd is het optimaal afgestemd op het gebruik en de wensen van de bewoners. In de loop van de tijd komen er echter andere bewoners, veranderen woonwensen en kan het gebouw zelfs een andere functie krijgen. Het is dan tijd voor renovatie: het gebouw wordt weer aangepast aan de eisen en wensen van de huidige tijd. Voor functiegebouwen geldt hetzelfde: ze zijn ooit ontworpen en gebouwd voor de organisatie van dat moment. In de loop van de tijd heeft de organisatie zich echter ontwikkeld en zijn er functies bijgekomen, verdwenen en veranderd. Het resultaat is vaak een zeer uitgebreid en gedetailleerd functiegebouw met achterstallig onderhoud en te weinig aansluiting op de wensen van de organisatie van vandaag. Dan is het tijd om het functiegebouw te renoveren, soms tot op de fundering.

Natuurlijk is dat altijd afhankelijk van de specifieke wensen en eisen van uw organisatie, maar er zijn wel algemeen geldende zaken te noemen. Wat wij adviseren is om een functieraster te maken op basis van een aantal werksoorten en -niveaus. Per werksoort/functieniveau combinatie beschrijven we vervolgens een generiek functiestramien met een nadruk op de aard en het niveau van de werkzaamheden. Binnen de functiestramienen worden vervolgens de benodigde functietitels geplot.
In het dagelijkse gebruik van een dergelijk eigentijds functiegebouw wordt met medewerkers gesproken op basis van functiestramien, vakmanschapprofiel en afdelingsplan. Resultaat is een inzetovereenkomst waarin jaarlijks de afspraken, verwachtingen en intenties tussen medewerker en werkgever eenduidig worden vastgelegd. Het gesprek verschuift daarmee van de functie naar de inzet.